Договір оферти про використання сервісу Master911

Редакція від 26 жовтня 2022 року

 1. Цей документ є відкритою пропозицією (далі — «Оферта») ФОП Федак Олег Богданович — фізична особа підприємець (код ЄДРПОУ: 3236609214; адреса: 81400, Україна, м. Самбір, вул. Калнишевського 3; надалі – «Компанія» та/або «Адміністрація сервісу/сайту/порталу»), яка адресована невизначеному колу осіб, які бажають знайти виконавця для виконання робіт (далі — «Роботи») у сфері домашнього ремонту. Оферта є відкритою пропозицією укласти Договір на проведення робіт (далі - "Договір") на викладених в цій Оферті умовах, включаючи всі її додатки.
 2. Компанія публікує актуальну редакцію даної Оферти на інтернет-сайті Master911.ua. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті: Master911.ua.
 3. Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Користувачем (далі — «Користувач»). Акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті. Користувач вважається таким, що прийняв цю Оферту в повному обсязі, без застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень Оферти, Користувач не має права використовувати Сервіс «Master911».
 4. Компанія має право у будь-який час без повідомлення Користувача змінити положення цих умов Оферти. Ризик неознайомлення з новою редакцією Оферти несе Користувач, продовжуючи використовувати Сервіс «Master911» після зміни Оферти Користувач погоджується з їх новою редакцією. У разі внесення до даної Оферти змін, з якими Користувач не погоджується, він зобов'язаний припинити використання Сервісу «Master911».
 5. Сервіс «Master911» пропонує Користувачеві розмістити замовлення на необхідні Користувачеві Роботи у сфері домашнього ремонту на сайті https://master911.ua, в мобільному додатку «Master911» або за контактним телефоном, вказаним на сайті https://master911.ua, а також ознайомитися з інформацією про орієнтовану вартість та орієнтовну тривалість таких Робіт.
 6. При розміщенні Користувачем замовлення, Сервіс «Master911»:
  • після розміщення Користувачем замовлення за умови його розміщення з 8.00 до 21.45 за місцевим часом зв'язується з Користувачем для уточнення деталей замовлення, підтвердження замовлення та вартості Робіт на замовлення;
  • забезпечує доступ майстрів - принципалів Компанії, зареєстрованих в Сервісі «Master911» (далі - «Майстер-виконавець»), на замовлення Користувача;
  • може передавати Користувачеві інформацію про хід пошуку Майстра-виконавця. Підбір може тривати від кількох хвилин, до декількох днів, тривалість підбору залежить від бажання Майстра-виконавця приймати замовлення до виконання;
  • відстежує хід та якість виконання Робіт, у тому числі за допомогою збору відгуків після завершення Робіт.
 7. Роботи виконуються Майстром-виконавцем. Договір та за необхідності його Додатки укладаються між Користувачем та Майстром-виконавцем у двох екземплярах по одному примірку для кожної із сторін. Склад виконаних Майстром-виконавцем Робіт та їх вартість мають вказуватися у Договорі. З метою забезпечення високого рівня обслуговування Сервіс «Master911» надає Користувачеві та Майстру-виконавцю форму Договору на проведення робіт та форму Додатка купівлі матеріалів, розроблену Сервісом «Master911». Компанія не виконує Робіт на замовлення Користувача та за жодних обставин не є стороною Договору між Користувачем та Майстром-виконавцем.
 8. Вартість Робіт на замовлення Користувача розраховується за цінами Майстра-виконавця. Вартість Робіт уточнюється Сторонами перед початком виконання Робіт та вказуються у Договорі відповідно до п.7 даної Оферти. Вартість Робіт вказаною у Договорі є фіксованою і може змінитися лише за зміни складу необхідних Користувачеві Робіт і лише за погодженням з Користувачем.
 9. Конкретна дата початку проведення Робіт узгоджується Майстром-виконавцем з Користувачем за посередництвом Сервісу «Master911», відповідно до умов даної Оферти.
 10. Оплата за Роботи здійснюється двома способами:
  • у загальному випадку безпосередньо Майстру-виконавцю готівкою або шляхом переказу коштів на банківську картку чи розрахунковий рахунок Майстра-виконавця після завершення Робіт;
  • за посиланням на оплату, у разі оформлення замовлення через партнерів Сервісу «Master911» та внесення коштів у рахунок майбутніх Робіт на рахунок Компанії. У разі виявлення необхідності у додаткових Роботах у момент їх виконання, Користувач оплачує їх Майстру-виконавцю у спосіб, зазначений вище.

  У випадках, коли кошти вносяться через нашу Компанію, Компанія діє в рамках агентського доручення Майстра-виконавця про прийом та передачу на адресу Майстра-виконавця коштів. Так само як і в інших випадках Компанія не укладає Договорів про виконання Робіт у сфері побутового ремонту. Правила повернення коштів, прийнятих Компанією, регулюються Правилами прийому та повернення коштів.

 11. Оплата за додаткові Роботи, не вказані Користувачем при оформленні замовлення та виконані безпосередньо на прохання Користувача, провадиться в місці виконання замовлення, відповідно до п.7 та п.10 даної Оферти. Виконані додаткові Роботи також мають бути внесені до Договору.
 12. Після завершення Робіт Користувач зобов'язаний оглянути та прийняти виконані Майстром-виконавцем Роботи. У разі наявності претензій щодо якості виконаних Робіт необхідно вказати в Договорі перелік недоліків та письмово погодити терміни їх усунення з Майстром-виконавцем. Сервіс «Master911» не несе відповідальності за якість виконуваних Робіт і збитків, завданих Майстром-виконавцем.
 13. Сервіс «Master911» надає Користувачеві страховку:
  • Страховку якості виконаних Майстром-виконавцем Робіт;
  • Страховку відшкодування збитків, заподіяних Користувачеві Майстром-виконавцем.

  Щодо одного замовлення може бути застосована лише одна з перерахованих форм страховки. Вибір форми реалізації страховки Сервіс «Master911» залишає за собою.

 14. Страховка якості виконання Робіт означає, що при відмові Майстра-виконавця усунути недоліки виконаних Робіт, Сервіс «Master911» може організувати усунення недоліків без додаткової оплати Користувачем при одночасному виконанні наступних умов:
  • Користувач заявив Майстру-виконавцю про недоліки виконаних ним Робіт. Недоліки Робіт зафіксовані у Договорі;
  • Майстер-виконавець не виправив недоліки на прохання Користувача; протягом 21 календарного дня з дати повідомлення про це Сервіс «Master911», відповідно до п.18 даної Оферти. Винятком є ситуації при яких Майстер-виконавець не може виправити недоліки, якщо виправлення недоліків неможливе через відсутність необхідних запчастин/деталі.
  • Користувач повідомив Сервіс «Master911» про наявність у результаті Робіт недоліків. Звернутися до Сервісу «Master911» із заявою про наявність недоліків Робіт можна одним із способів, зазначених у п.18 даної Оферти;
  • З дня завершення виконання Робіт пройшло не більше 30 календарних днів;
  • Недоліки Робіт виникли з вини Майстра-виконавця. Сервіс «Master911» має право переконатися в наявності вини Майстра-виконавця у виявлених Користувачем недоліків Робіт. Для цього Сервіс «Master911» має право направити Майстра-виконавця або іншого Майстра-виконавця для огляду недоліків Робіт та констатації факту їх наявності з вини Майстра-виконавця, який виконував дане замовлення.

  Сервіс «Master911» залишає за собою право надавати Користувачеві Страховки якості виконання робіт. Термін дії страховики не довше 3 місяців з дати завершення Робіт і не довше вказаної в Договорі терміну гарантії від Майстра-виконавця.
  Ліміт вартості Робіт із виправлення недоліків становить 1000 гривень. Усунення недоліків понад цю суму здійснюється Користувачем самостійно.
  Страховка застосовується одноразово навіть у разі повторного виправлення недоліків.

 15. Страховка відшкодування збитків означає, що Сервіс «Master911» може відшкодувати документально підтверджену реальну шкоду в сумі до 1000 гривень, заподіяну майну Користувача з вини Майстра-виконавця в процесі виконання або в результаті неякісного виконання Робіт при одночасному виконанні наступних умов:
  • Користувач заявив Сервісу «Master911» про заподіяння шкоди майну внаслідок виконання Робіт та з вини Майстра-виконавця;
  • Майстер-виконавець не відшкодував Користувачеві заподіяну їм шкоду;
  • З дня завершення виконання Робіт пройшло не більше 30 календарних днів;
  • Користувач надав Сервісу «Master911» документи (договір, чеки, накладні тощо), що підтверджують вартість майна, що постраждало.
  • На вимогу Сервісу «Master911» Користувач надав фото/відео майна, що постраждало.
  • Користувач допустив направленого Сервісом «Master911» Майстра-виконавця або іншого Майстра-виконавця для огляду недоліків Робіт та констатації факту їх наявності з вини Майстра-виконавця, який виконував замовлення.

  Для випадків, коли Користувач заявляє про заподіяння шкоди шляхом крадіжки, розбою, розкрадання або шахрайства, обов'язковою умовою застосування страховки є факт подання Користувачем відповідної заяви до правоохоронних органів.
  Час фіксації завданої шкоди має подаватися Користувачем не пізніше терміну дії страховки.
  Термін дії страховики не довше 3 місяців з дати завершення Робіт і не довше вказаної в Договорі терміну гарантії від Майстра-виконавця.

 16. Сервіс «Master911» не надає страховку у таких випадках:
  • У разі відсутності Договору між Користувачем та Майстром-виконавцем;
  • У разі відмови Користувача від попереднього заміру об'єкта відповідальність за точність наданих розмірів несе Користувач;
  • За відмову Користувача на проведення діагностики обладнання/об'єкта, якщо вона необхідна для якісного виконання Робіт;
  • Якщо у ході діагностики чи під час виконання Робіт Майстром-виконавцем, були виявлені зовсім інші причини несправності обладнання, ніж ті які вказав Користувач при оформленні замовлення, Майстер-виконавець зобов’язується озвучити їх Користувачу. Якщо Користувач відхиляє озвучену Майстром-виконавцем пропозицію про виправлення виявленої несправні, яка впливає на якість виконання Робіт, Майстер-виконавець має право відмовитися від виконання Робіт. А якщо Користувач наполягає на продовжені виконувати замовлені Роботи, Майстер-виконавець може погодитися, але у такому випадку Майстер-виконавець не несе відповідальності за виконані Роботи. У такому випадку Майстер-виконавець не надає гарантію на виконані Роботи, а Сервіс «Master911» не надає страховку.
  • Якщо усунення недоліків Робіт та/або відшкодування шкоди, не відноситься до Робіт, на які Користувач не робив оформлення замовлення і які не вказані в Договорі;
  • Якщо недоліки Робіт або збитки майну Користувача виникли внаслідок неправильної експлуатації результату Робіт;
  • За відсутності провини Майстра-виконавця у недоліках Робіт або заподіянні шкоди майну Користувача;
  • Якщо з дня завершення Робіт пройшло більше 3 календарних або завершився термін гарантії Майстра-виконавця вказаного в Договорі;
  • Якщо Користувач ніяк не може підтвердити розмір шкоди, заподіяної його майну;
  • Якщо Користувач не сплатив Роботи Майстра-виконавця після їх виконання.
 17. Жодна з перерахованих вище обставин не перешкоджає зверненню Користувача до Майстра-виконавця з вимогою про усунення недоліків робіт/послуг та відшкодування збитків у передбаченому законом порядку.
 18. Заявити Сервісу «Master911» про недоліки робіт/послуг та заподіяння реальної шкоди майну Користувача можна звернувшись:
  • до контактного центру Сервісу «Master911» за телефоном: +380-67-440-18-12;
  • електронною поштою: support@master911.ua.
 19. Протягом 3 робочих днів після звернення Користувача Сервіс «Master911» проінформує Користувача про прийняття звернення до розгляду. Під час розгляду звернення служба підтримки клієнтів Сервісу «Master911»:
  • Проведе аналіз складу Робіт на замовлення, у тому числі з направленням Майстра-виконавця, який виконував замовлення, або іншого Майстра-виконавця на об'єкт для огляду результатів Робіт, уточнить позицію Майстра-виконавця та Користувача;
  • Запросить копії документів (наприклад, Договори, Додатки до договору, розписки, акти виконаних робіт, чеків на зіпсовані матеріали, фото/відео докази тощо);
  • Визначить факт наявності вини Майстра-виконавця у появі недоліків Робіт та суму шкоди;
  • винесе рішення щодо звернення;
  • У разі заподіяння Користувачеві збитків з вини Майстра-виконавця – запропонує Користувачеві подати заяву про відшкодування збитків.

  Термін розгляду звернення Користувача Сервісом «Master911» може складатися протягом 30 днів з моменту звернення, за винятком ситуацій, коли терміни затягуються через ненадання відомостей або з сезонних причин.
  Термін відшкодування збитків – не пізніше 40 робочих днів з дати подання Користувачем заяви Сервісу «Master911».

 20. При ухваленні рішення про перероблювання (перевиконання) виконаних Робіт у рамках страховки, Сервіс «Master911» підбере Майстра-виконавця, який за посередництвом Сервісу «Master911» погодить з Користувачем дату та час проведення даних Робіт.

 

Бланк “Договір на проведення робіт”: https://docs.google.com/document/d/1_yh7i7LElwGiFKAf8dxZPQqVJiRq5xn7UNyfo901M10/edit

Бланк “Додаток купівлі матеріалів”: https://docs.google.com/document/d/1jw9zwsjl8UJgzcShO124q3tIV_XhzcSJ8ZKlf6CG3HA/edit