Умови використання

Область застосування (предмет, прийняття, зміна)

Компанія пропонує вам свої програмні продукти, а саме додатки для мобільних пристроїв Android та IOS, веб-сайт (далі — «Продукти») за умови, що ви відповідно до чинного законодавства маєте право укласти юридично обов'язкову угоду (далі — «Умови використання») і вами були здійснені всі необхідні дії з метою його укладання.

З Умовами використання вам необхідно ознайомитись повністю, оскільки ці положення важливі та складають юридичний документ, умови якого будуть поширюватися на вас як Користувача, як тільки ви його приймете.

Предметом цих Умов використання є умови використання Продуктів Компанії, у тому числі, але не обмежуючись: веб-сайтів та/або сервісів, та/або служб, та/або додатків та/або програмного забезпечення, що надаються Компанією.

З дати початку використання будь-якого з Продуктів (веб-сайту та/або сервісу, та/або служби, та/або додатку) Компанії Користувач вважається таким, що прийняв Умови використання в повному обсязі, без жодних застережень і винятків.

У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень Умов використання Користувач не має права використовувати Продукти Компанії.

У разі внесення Компанією змін до Умов використання або якщо Користувач почав використовувати Продукти Компанії, але з умовами не згоден, останній зобов'язаний припинити використання Продуктів Компанії. При цьому до відносин, що виникли під час використання Користувачем Продуктів Компанії, застосовуються положення Умов використання, якщо інше не встановлено додатково.

Використання Продуктів Компанії регулюється цими Умовами використання, а також окремими умовами використання окремих Продуктів та іншими документами, розміщеними на офіційному сайті Компанії: https://master911.ua та/або в інформації про Продукт.

Компанія залишає за собою право переглядати Умови використання та інші правові документи Компанії у будь-який час без попередження.

Компанія залишає за собою право вносити будь-які зміни до Продуктів Компанії в будь-який час на власний розсуд, без будь-яких (попередніх та подальших) повідомлень Користувачів.

Діюча версія Умов використання доступна за посиланням «Умови використання», розташованого у нижній частині сайту (футері) https://master911.ua та/або в інформації про Продукт.

Ви погоджуєтесь регулярно відстежувати інформацію про зміни Умов використання та інших документів. Як правило, будь-які зміни в текстах правових документів набирають чинності не раніше ніж чотирнадцять днів з моменту публікації. Тим не менш, вам варто звернути увагу на те, що в деяких випадках такі зміни будуть застосовуватися негайно.

Реєстрація користувача. Обліковий запис Користувача.

Для того, щоб скористатися деякими Продуктами Компанії, необхідний обліковий запис Користувача (акаунт Користувача). Ви можете створити його самі, пройшовши процедуру реєстрації, або в деяких випадках логін та пароль від облікового запису вам надасть Компанія та/або інша уповноважена особа.

Ви несете повну відповідальність за збереження конфіденційності інформації вашого облікового запису, включаючи ваш пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені вашого облікового запису, у тому числі за всі дії, які виконуються під обліковим записом. Тому не повідомляйте пароль від вашого облікового запису стороннім, а також не використовуйте цей пароль поза Продуктами Компанії.

Ви погоджуєтесь негайно повідомити Компанію про факти компрометації ваших автентифікаційних даних: несанкціоноване використання вашого облікового запису та/або пароля та/або будь-яке інше порушення системи безпеки. Це означає, що якщо ви вважаєте, що треті особи несанкціоновано отримали доступ до вашого облікового запису, або виявили, що у вашому обліковому записі та/або за допомогою вашого пароля виконуються несанкціоновані дії, вам необхідно якнайшвидше повідомити про це Компанію. Незважаючи на дотримання цієї вимоги, на вас може бути покладена відповідальність за збитки, зазнані Компанією та/або будь-яким іншим Користувачем, та/або Користувачем Продуктів Компанії у зв'язку з використанням конфіденційної інформації вашого облікового запису третьою особою.

Не належне поводження

У разі недотримання Користувачами Компанії цих Умов використання та/або інших правових документів, що регламентують права та обов'язки Користувачів, а також застосовного законодавства, загальноприйнятих норм етики та моралі, Компанія має право в будь-який момент здійснити блокування (тимчасово заборонити доступ до інформації) Користувача та/ або видалити обліковий запис Користувача з усією інформацією, що міститься в ній, та/або інформацію, розміщену щодо та/або від імені Користувача.

Оплата послуг

У деяких випадках використання Продуктів Компанії можливе лише після оплати. У таких ситуаціях застосовуються умови окремих документів, що регламентують умови оплати за використання Продуктів Компанії.

Відмова від використання Продуктів

Користувач у будь-який час має право припинити використання Продуктів Компанії та/або заявити про відмову від використання у випадку, якщо обов'язковий термін повідомлення про майбутню відмову від використання був обумовлений у документах, які регламентують правовідносини сторін.

У спеціально обумовлених випадках Користувач зобов'язаний сплатити за Продукти Компанії відповідно до документів, що регламентують правовідносини сторін.

Передача прав та обов'язків

Компанія в будь-який час на власний розсуд і без попереднього повідомлення Користувача має право передати повністю або частково свої права та обов'язки, що випливають із цих Умов використання та інших правових документів, які застосовуються до правовідносин сторін, будь-якій третій особі.

Використання будь-якого Продукту Компанії означає, що Ви погоджуєтесь з тим, що у Компанії є право, передбачене абзацом вище, а також з тим, що Ви не маєте права передавати свої права та обов'язки відповідно до укладених документів та/або передавати права на використання Продуктів Компанії.

Обмеження відповідальності

Компанія, надаючи Продукти, вживає всіх можливих заходів для очікуваного рівня функціональності та підтримки. Проте Компанія звертає вашу увагу на існуюче обмеження відповідальності.

Ви погоджуєтесь та усвідомлюєте, що користуєтеся Продуктами Компанії виключно на свій ризик: це означає, що Продукти Компанії, у тому числі матеріали та інформація, надаються «як є», без гарантій та гарантій будь-якого роду, за винятком тих гарантій, які надані Компанією явним та безпосереднім чином. В іншому Компанія не надає непрямих, що маються на увазі, обумовлених законодавством або інших гарантій, гарантій, у тому числі гарантій щодо можливості комерційного використання результатів послуг, придатності їх для будь-яких певних цілей та непорушення чиїхось майнових прав та/або прав на результати інтелектуальної діяльності.

Ми розуміємо, що, згідно із застосовним законодавством, у деяких випадках:

 • для споживача може бути передбачено додаткові права;
 • може не допускатися обмеження відповідальності.

Водночас Компанія не відповідає:

 • за невідповідність Продуктів Компанії справжнім цілям Користувача;
 • за будь-які збитки, пов'язані з використанням Продуктів Компанії;
 • за дії інших Користувачів Продуктів Компанії, у тому числі у разі недотримання Користувачами Компанії цих Умов використання та інших правових документів;
 • за якість та/або терміни надання Продуктів;
 • за ненадання послуг, інформації чи майна від інших Користувачів Компанії та/або третіх осіб.

Компанія не обіцяє і не гарантує, що інформація, отримана за допомогою Продуктів, буде в усіх випадках правильною, новітньою або повною; Продукти можуть містити технічні неточності та друкарські помилки.

Компанія не дає жодних запевнень чи гарантій щодо термінів усунення будь-яких проблем та/або їх наслідків, зазначених Користувачами.

Треті особи, з якими Компанія співпрацює відповідно до договорів, не надають жодних явних або певних гарантій, або умов щодо використовуваних вами Продуктів Компанії, не несуть відповідальності за втрачену вигоду, недоотриманий дохід, втрату даних, фінансові збитки, а також за непрямий, спеціальних, опосередкованих, штрафних або каральних збитків, якщо конкретні гарантії або умови не були надані Користувачеві зазначеними особами.

Комерційне використання Продуктів Компанії

Якщо ви використовуєте Продукти Компанії від імені своєї компанії, це означає, що компанія користувача приймає ці Умови використання. Остання зобов'язується захищати Компанію від будь-яких судових позовів, процесів та розглядів, пов'язаних з використанням Продуктів Компанії та/або порушенням вами даних Умов використання, а також інших правових документів, застосовних до сторін, а також будь-якої відповідальності.

Використання матеріалів Компанії

Будь-яке інше використання інформації, що розміщується, розповсюджується та надається у Продуктах Компанії та/або за допомогою останніх дозволяється за умови дотримання застосовного до сторін законодавства та на умовах, що визначаються відповідними офіційними документами Компанії.

З детальною інформацією ви можете ознайомитись на сторінці https://master911.ua.

Проте хочемо звернути вашу увагу на те, що забороняється копіювання, відтворення, перевидання, вивантаження, розміщення, передача, розповсюдження будь-якого Продукту і контенту, а також їх використання для створення похідних Продуктів без отримання попередньої письмової згоди від Компанії, за винятком того, що Компанія надає вам невиключний, не підлягаючий передачі іншим особам, обмежений дозвіл на отримання доступу до Продукту на умовах, викладених у цих Умовах використання та інших правових документах, застосовних до сторін.

Всі посилання на сайт Компанії повинні бути затверджені Компанією в письмовій формі, за винятком того, що Компанія дає згоду щодо посилань, у яких посилання та сторінки, що активуються поточним посиланням:

 • не створюють фреймів навколо будь-яких сторінок на даному сайті Компанії і не використовують жодних інших методів, які б якимось іншим чином змінювали візуальне подання або зовнішній вигляд контенту на даному сайті;
 • не вводять в оману щодо ваших взаємозв'язків із Компанією;
 • не мають на увазі, що Компанія висловлює своє схвалення або дає рекомендації щодо вас, вашого веб-сайту або ваших пропозицій щодо послуг чи Продуктів;
 • не створюють помилкове або дезорієнтоване враження про Компанію або іншим чином не завдають шкоди репутації Компанії, пов'язаної з назвою Компанії та/або торговими марками Компанії.

Як додаткову умову отримання дозволу на створення посилань на цей сайт ви повинні погодитися з тим, що Компанія може будь-якої миті виключно на свій розсуд анулювати дозвіл на створення посилань на даний веб-сайт. За таких обставин ви зобов'язуєтеся негайно видалити всі посилання на цей веб-сайт і припинити використання будь-яких товарних знаків Компанії.

Деякі Продукти Компанії можуть містити інформацію, призначену тільки для осіб, які досягли повноліття та/або іншого віку, що дозволяє відповідно до застосовуваного до сторін законодавства використовувати Продукти, про що у відповідних офіційних документах та/або на Продуктах Компанії робиться відповідне попередження.

Конфіденційна інформація

Докладніше про те, яку інформацію Компанія збирає про Користувачів, як обробляє та захищає, можна прочитати у нашій Політиці конфіденційності.

Звертаємо вашу увагу на те, що до цих Умов використання включено не всі положення Політики конфіденційності, але ключові з них наведені нижче:

 • відповідність будь-яким чинним законам, положенням, судовим процесам або вимогам уряду, які мають позовну силу;
 • забезпечення дотримання цих Умов використання, включаючи відстеження його можливих порушень;
 • забезпечення дотримання інших правових документів, які застосовуються до сторін, які регламентують правовідносини сторін;
 • виявлення, запобігання або вжиття будь-яких інших заходів у зв'язку з проблемами шахрайства, безпеки, у тому числі, але не обмежуючись, тероризму, екстремізму, розпалювання міжнаціональної ворожнечі або технічними проблемами, включаючи, крім іншого, фільтрацію спаму, протидії DoS-атакам;
 • захисту від можливих порушень прав та загроз власності та/або безпеки Компанії, Користувачів та громадськості, необхідної або дозволеної чинним законодавством.

Ви усвідомлюєте, підтверджуєте та погоджуєтесь з тим, що технічна обробка та передача інформації Продуктів Компанії, у тому числі наданої вами інформації, може включати передачу даних через різні мережі, у тому числі незашифрованими каналами зв'язку мережі Інтернет, яка ніколи не є повністю конфіденційною та безпечною; погоджуєтесь з такою передачею у рамках співпраці з Компанією. Ви також розумієте, що будь-яке повідомлення та/або інформація, надіслані за допомогою Продуктів Компанії, можуть бути несанкціоновано прочитані та/або перехоплені третіми особами навіть за наявності спеціального повідомлення про факт того, що пересилання інформації є зашифрованою, та даєте згоду на будь-яку передачу інформації за межі країни, в якій ця інформація була отримана, та/або країни, чий закон застосовний до правовідносин, що виникли. Ви також розумієте і погоджуєтесь, що у разі надання вам доступу до облікового запису третіми особами, доступ до облікового запису та його змісту є також в особи, яка надала доступ, яка також має право припиняти доступ до облікового запису та має можливість змінювати його вміст, а також налаштування

Які дані збираються.

Компанія збирає всі надані Користувачем дані, а також дані, отримані від третіх осіб, за умови згоди Користувачів та/або у допустимих застосовним до сторін законодавством рамках без згоди Користувача.

Компанія збирає дані про Користувачів з метою надання доступу до Продуктів Компанії, управління та вдосконалення Продуктів, інформування Користувачів про Продукти та іншу інформацію від імені Компанії, а також захисту інтересів Компанії та в інших цілях, не заборонених чинним законодавством та/або узгоджених з Користувачем.

Використовуючи Продукти Компанії, ви усвідомлюєте та погоджуєтесь з тим, що:

 • Компанія збирає автоматично певні відомості про Користувачів, не обмежуючись такими, як відомості про ваш комп'ютер, продуктивність Продуктів та про те, як ви використовуєте Продукти;
 • Компанія має право розміщувати файли cookie на вашому комп'ютері для збору таких відомостей.

Оскільки наші Продукти можуть використовуватися Користувачами з усього світу, інформація, що збирається Компанією, може зберігатися та оброблятися в будь-якій країні, відмінній від країни, в якій ви надали інформацію, а також у якій є сервери та інші носії інформації, що належать Компанії та/або третім особам, з якими у Компанії укладено необхідний договір. З детальною інформацією ви можете ознайомитись на сторінці https://master911.ua.

У яких випадках Компанія розголошує дані про Користувачів третім особам?

Використовуючи Продукти Компанії, ви усвідомлюєте та погоджуєтесь з тим, що Компанія має право розголошувати ваші дані третім особам у випадках:

 • законних вимог та запитів правоохоронних та/або судових органів, та/або інших державних органів відповідно до законодавства, що застосовується до сторін;
 • законних вимог фізичних та/або юридичних осіб відповідно до Умов використання та/або інших правових документів, що регламентують співпрацю з Компанією, та/або застосовним до сторін законодавством;
 • якщо дані, що надаються, можуть мати відношення до передбачуваної/можливої підготовки до скоєння злочину / вчиненого злочину / іншого правопорушення або підготовки до цивільного процесу / в ході цивільного процесу і, як правило, запитуються відповідно до звичайних процедур, що використовуються застосовним законодавством та/або встановленими Компанією;
 • якщо потрібний захист інтересів Компанії у разі загрози порушення прав та законних інтересів, та/або фактичного порушення прав та законних інтересів Компанії, та/або Користувачів та/або підрядників Компанії.

Звертаємо вашу увагу на те, що Компанія може бути зобов'язана надавати запитувану інформацію і в інших випадках, не обумовлених у цьому документі, але повноважним у рамках законодавства, що застосовується до сторін.

Звертаємо вашу увагу на те, що Компанія може бути зобов'язана надавати запитувану інформацію і в інших випадках, не обумовлених у цьому документі, але повноважним органам/особам у межах законодавства, що застосовується до сторін.

Резервне копіювання, неполадки у роботі Продуктів

Використовуючи Продукти Компанії, ви усвідомлюєте та погоджуєтесь з тим, що Продукти можуть бути схильними до збоїв та простоїв, внаслідок яких Користувачам можуть бути завдані збитки, Компанія не несе відповідальності за будь-які збої та подальшу втрату даних та інші наслідки у разі збоїв та простоїв Продуктів Компанії.

Компанія вживає всіх можливих заходів щодо недопущення збоїв та простоїв Продуктів, проте вам слід регулярно створювати резервні копії вмісту, що зберігається в Продуктах, які, можливо, дозволять запобігти втраті вмісту.

Посилання на Продукти третіх осіб

Продукти Компанії можуть містити посилання на Продукти, які не стосуються Компанії. Компанія не робить жодних заяв, не дає жодних гарантій і не бере на себе жодних інших зобов'язань будь-якого роду щодо Продуктів інших компаній (не Компанії) або ресурсів, що належать третім сторонам.

Посилання на сайти Продукти іншої компанії (не Компанії) не означає, що Компанія схвалює вміст або рекомендує використання цих сайтів, або підтримує його власника. Крім того, Компанія не буде стороною жодних угод і не відповідатиме за жодні угоди, які ви можете укласти з третіми сторонами, навіть якщо ви дізналися про такі сторони (або скористалися посиланням на такі сторони) на сайті Компанії. Відповідно, ви визнаєте і погоджуєтесь з тим, що Компанія не відповідає за доступність таких зовнішніх сайтів або ресурсів і не несе жодних зобов'язань ні за який контент, послуги, Продукти та інші матеріали, що знаходяться на таких сайтах або у складі таких ресурсів, або які можна звідти одержати.

Перейшовши на сайти третіх осіб (не Компанії), навіть якщо на них міститься логотип Компанії, будь ласка, враховуйте, що ці сайти існують незалежно від Компанії, і Компанія ніяк не контролює вміст таких сайтів, якщо інше не зафіксовано на сайті Компанії.

Ви самі повинні вживати запобіжних заходів, які ви вважаєте необхідними, щоб забезпечити захист вашої інформації від елементів деструктивного характеру.

Переклад

Частина тексту в Продуктах Компанії може бути представлена не лише українською мовою. Текст може бути переведений людиною чи комп'ютерною програмою без перевірки людиною. Такі переклади представлені для вашої зручності, і Компанія не робить жодних заяв і не бере на себе жодних зобов'язань щодо точності чи повноти перекладу, незалежно від того, чи був переклад згенерований комп'ютером чи виконаний людиною.

Щодо окремих Продуктів Компанії можуть діяти додаткові чи інші положення, умови та зауваження. За будь-яких протиріч такі додаткові або інші положення, умови та зауваження будуть мати пріоритет перед цими Умовами використання.

Право та заключні положення

Недійсність окремих умов цих Умов використання, а також інших правових документів, які застосовуються до правовідносин сторін, не впливає на дійсність інших умов правових документів у цілому.

Якщо будь-яка умова цих Умов використання, а також інших правових документів, застосовних до правовідносин сторін, або їх частина стають недійсними повністю або частково відповідно до будь-якого нормативного акта або положення закону, така умова або їх частина не вважатимуться частиною цих Умов використання, і навіть інших правових документів, застосовних до правовідносин сторін, і навіть не торкнуться юридичної сили решти правових документів, застосовних до правовідносин сторін.

У разі якщо ви проживаєте в Україні та/або здійснюєте підприємницьку (комерційну) діяльність, маючи зареєстрований офіс на території України, то ці Умови використання та/або інші правові документи, що застосовуються до правовідносин сторін, підлягають тлумаченню відповідно до законодавства України, якщо інше не обумовлено додатково у текстах документів, які застосовуються до сторін. Усі позови у зв'язку з порушенням цих Умов використання та інших правових документів, які застосовуються до правовідносин сторін, а також інші позови щодо захисту прав споживачів, нечесної конкуренції розглядаються відповідно до законодавства України.

З усіх питань, неврегульованих у цих Умовах використання та інших правових документах, застосовних до правовідносин сторін, застосовується законодавство України, якщо інше не обумовлено сторонами та/або не застосовується відповідно до міжнародного законодавства.

Інші документи, розміщені на сайті: https://master911.ua, є додатками до цих Умов використання, застосовуються до правовідносин сторін, якщо не зазначено протилежне.